مقایسه اسباب کشی در گذشته و حال

آرام مرادی
  0
اشتراک این پست:
با تغییر شیوه زندگی مردم روش های نو در اسباب کشی نیز باب و تعریف می شود.در گذشته ای نه چندان دور خبری از یخچال ساید نبود ولی امروز یک نیاز است و مسلما حمل و جابجایی آن نیز نیاز به روش هایی تازه دارد.

امروزه اسباب کشی هم مثل زندگی کردن لوکس شده است.در گذشته با توجه به حجم پایین اسباب و اثاثیه و تنها با یک چرخ دستی و اگر کمی پیشرفته تر و دورتر می شد با یک خودرو سواری در چند نوبت یا وانت بار دوستی و کمک همسایه و دوستان و آشنایان اثاثیه را بار می کردند و در مقصد هم با کمک اقوام و آشنایان تخلیه و بسرعت می چیدند.

نیاز به روش های جدید برای حمل و جابجایی
امروز اما با ورود انواع و اقسام لوازم رفاهی و اثاثیه های ضروری و غیر ضروری نیاز به روش های جدید برای حمل و جابجایی آنها نیاز است.لوازم مدرن امروز مانند انواع یخچال های بزرگ و چند درب، پیانو، گاو صندوق و ویترین و … برای حمل بار نیاز به تجربه و توانمندی افراد متخصص دارد.حتی برای جلوگیری از آسیب دیدگی و حمل آسان تر برخی اثاثیه بدبار نیاز به بسته بندی و ایمن سازی دیده می شود.

آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ
مسیله بعد آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ است که وجود پله ها بین طبقات بعضا بیش از سه طبقه نیاز به کارگرهای توانمند را چند برابر کرده است.مثلا با کمک چند نفر از اطرافیان بی تجربه و نابلد نمی توان یخچال ساید را از طبقه هشتم یک ساختمان به طبقه سوم ساختمان دیگر حمل کرد.

و در نهایت با توجه به قدرت بدنی پایین به سبب انجام کارهای سبک اداری و یا مطالعه و عدم تمرینات ورزشی به سبب ذیق مالی و یا وقت توان جابجایی اسباب و اثاثیه در افراد پایین می باشد و باید کار اسباب کشی را بنا بر تمام دلایل گفته شده به شرکت باربری معتبر با افراد مجرب سپرد.
اشتراک این پست:

0 نظرها

Top